المان میدان جهاد قم | آتليه معماري خاك Skip to content

www.Khak.us

آيتم هاي مورد علاقه ي شما

آرشيو جستجو
بخش ها

المان میدان جهاد قم

مسابقه طراحی میادین هشت گانه قم

  • تصاوير
  • رندر
  • طرح و نقشه
  • طرح و نقشه
  • اسكيس
  • اسكيس
  • اسكيس

المان میدان جهاد قم از مجموعه طرح های المانهای هشت گانه شهر مقدس قم میباشد که طی مسابقه محدود انتخاب شده و در مراحل ابتدایی فاز اجرایی میباشد.

توجه به ماهیت میدان جهاد قم و هویت تاریخی و مذهبی این شهر ونیز توجه به ساختمانهای اطراف میدان از نکات مورد توجه طراحی بوده است.

معمار

مهران قرطاسی

طراح

مهران قرطاسی

مدير پروژه

مهران قرطاسی

تيم پروژه

گروه معماری خاک

هزينه پروژه

1.200.000.000 ریال

Powered by Khak.us | Develop by : Afarinesh Group