اخبار | آتليه معماري خاك Skip to content

khak.us

Your Starred Items

آرشيو جستجو
بخش ها

● تخفیف نوروز 96 دوره های آموزشی آتلیه معماری خاک

دپارتمان آموزشی آتلیه معماری خاک ضمن تبریک سال جدید وارج نهادن به مقام معماران و دانشجویان معماری و آرزوی سالی پربار و سرشار از سرور و خوشوقتی  20 درصد تخفیف در ثبت نام دوره های آموزشی تا 16 ام اردیبهشت ماه 1396 در نظر گرفته است.

 

اخبار