علی قرطاسی | آتليه معماري خاك Skip to content

Zaha Hadid Architects

Your Starred Items

آرشيو جستجو
بخش ها

مديران اجرايي

علی قرطاسی طراح و تحلیلگر شهری

پروفايل :

دکتری علوم اجتماعی از دانشگاه تهران

تحصيلات و افتخارات :

دکتری علوم اجتماعی از دانشگاه تهران

علی قرطاسی

Powered by Khak.us | Develop by : Afarinesh Group